อย่าลืมทานผลไม้ด้วยนะเรามาดูกันที่หมวดถัดไปกันดีกว่านะครับ ด้วยสามหมวดที่ผ่านมามักจะมาจากองค์ประกอบที่ได้จากผัก ผลไม้ และพืชในตระกูลต่าง ๆ กันไปแล้ว แต่ในหมวดนี้จะเป็นกลุ่มที่ร่างกายคนเราแบจะขาดไปเลยไม่ได้เลยที่เดียวก็ว่าเลย กลุ่มนี้คือ หมวดของวิตามินนั่นเอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในเรื่องของวิตามินว่าในยุคปัจจุบันแทบจะเป็นส่วนเสริมที่สำคัญมากที่สุดของร่างกาย แต่ในหมวดนี้ข้อดีนั่นก็ คือ วิตามินมักจะอยู่ในผลไม้ซ่ะส่วนใหญ่เทียบเป็นอัตราส่วนก็จะประมาณ ร้อยละ 90% ส่วนอีก 10% นั่นก็ยังแฝงอยู่ในกลุ่มของพืช ผัก และตระกูลเมล็ดรวมด้วยนั่นเอง             ในหมวดนี้ถ้าให้ผมพูดแบบย่อลงมาแบบเข้าใจได้ง่ายมักจะช้วยเหลือร่างกายในเรื่องของการให้พลังงานและระบบย่อยอาหารของร่างกายจะเป็นหลัก และที่ยิ่งไปกว่านั่นในหมวดนี้จะมีองค์ประกอบร่วมไปกับส่วนของเส้นใยอาหารด้วยนั่นเองจึงช้วยเรื่องของระบบขับถ่ายทางตรงให้กับลำใสเป็นหลักทางการแพทย์นะ ส่วนเรื่องของน้ำตาลที่ให้ก็จะเป็นกลูโคสที่สามารถละลายได้ในน้ำตามปกติไม่มีผลให้เก็บสะสมในร่างกายแต่อย่างใด จึงแทบจะไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องที่เมื่อทานผลไม้เยอะเกินไปในแต่ละวันแล้ว คุณเองอาจจะมีผลของภาวะนำตาลในเลือดสูงแต่อย่างใดทั้งสิ้น             จากผลงานวิจัยได้แจ้งว่าในแต่ละวันนั่นร่างกายของเราควรที่จำเป็นจะต้องมีการทานผลไม้เข้าไป จำนวน 3-6 ส่วนเลยที่เดียวก็ว่าได้ ซึ่งจะเป็นผลดีมากเมื่อร่างกายนั่นได้รับวิตามินทุกวันก็จะทำให้สุขภาพดีเป็นพิเศษ โดยที่คุณเองก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องของการจะมีสภาวะต่าง ๆ แต่อย่างใด ถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างละก็คงจะเห็นได้ชัดเจนมาก นั่นก็คือโรคหวัด ผมคิดว่าคุณเองก็ต้องเคยได้ยินอย่างแน่นอนเรื่องของการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอจนเป็นสาเหตุให้เป็นหวัดได้ แต่แท้จริงแล้วเมื่อร่างกายคนเราไม่สามารถพักผ่อนได้เพียงพอตามที่ควรจะเป็นแล้ว ส่วนที่จะเข้าไปช้วยเติมเต็มได้นั่นก็คือ กลุ่มวิตามินนั่นเอง เพราะเวลาที่ร่างกายเรามีอาการเจ็บป่วยนั่นก็มักจะเกิดจาก สภาวะที่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารในบางประเภทเข้าไปได้นั่นเอง จึงทำให้ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สูญเสียไปได้ทันตามเวลาอันควรจึงสงผลให้ร่างกายอ่อนแอมากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั่นเมื่อเราทานวิตามินเข้าไปช้วยเรื่องของการทดแทนก็จะสามารถที่จะบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ทันตามสภาวะเหล่านั่นได้นั่นเองครับ นี้เป็นขอมูลเพียงบางส่วนเท่านั่นเรื่องข้อเท็จจริงประการใดหากมีโอกาสได้ขยายความผมเองก็จะนำมาขยายความต่อในบทความถัดไปครับ