ทำอย่างไรให้สามารถประกาศหาพนักงานได้เป็นระบบมากขึ้น


ประกาศหาพนักงาน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการหาพนักงาน หรือเพื่อนร่วมงานใหม่เข้ามาอยู่ในองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยุ่งยาก และมีขั้นตอนมากมาย เพราะกว่าที่จะได้บุคลากรสักคนมาทำงานก็ต้องผ่านการดำเนินงานในหลายขั้นตอน แน่นอนว่าผู้ที่ต้องทำหน้าที่นี้ก็หนีไม่พ้น HR ซึ่งในขณะนี้เองที่อยู่ในท่ามกลางของผู้คนที่ต้องการหางานมากมาย HR ควรจะทำอย่างไรบ้างให้สามารถประกาศหาพนักงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ในบทความนี้มีคำตอบ

3 วิธีที่ HR ต้องทำเมื่ออยากให้การประกาศหาพนักงานเป็นระบบมากขึ้น

การจัดทำ Job Description

ในการประกาศหาพนักงานนั้น สิ่งที่ HR ต้องทำการก่อนที่จะทำการลงประกาศรับสมัครไปก็คือ การที่จะต้องจัดทำ Job Description หรือการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัครให้พร้อมเสียก่อน ควรจะดูว่าตำแหน่งนั้นที่ต้องการรับบุคคลเข้าทำงานจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง หรือรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติแบบใด เนื่องจากว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้หางานมักจะเลือกดูกันเป็นอันดับแรก ๆ ดังนั้นหากว่าอยากที่จะดึงดูดให้ผู้หางานเข้ามาสมัคร การมีรายละเอียดที่ชัดเจนบอกเอาไว้ก็ถือว่าดีที่สุด

กำหนดทีมงานที่จะทำการผู้สัมภาษณ์งาน

เมื่อได้มีการกำหนดรายละเอียดการรับสมัครงานไปแล้ว HR จะต้องมีหน้าที่ในการกำหนดทีม หรือหาทีมที่จะมาสัมภาษณ์ในตำแหน่งนั้น ๆ ที่เปิดประกาศหาพนักงานด้วย โดยอาจจะ HR สัมภาษณ์ และควรที่จะให้ผู้จัดการแผนก หรือหัวหน้างานเข้ามาร่วมการสัมภาษณ์งานด้วย เนื่องจากว่าเป็นทีมงานที่ต้องมีการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่จะช่วยตัดสินใจในการเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานและองค์กรได้ดีที่สุดด้วย

เตรียมการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

เมื่อ HR ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง และกำหนดทีมจะสัมภาษณ์งานแล้ว จากนั้นก็จะต้องมีการเตรียมการสัมภาษณ์เอาไว้ด้วย ว่าจะมีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานด้วยวิธีใด จะมีรูปแบบการสัมภาษณ์แบบไหน ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก รวมถึงเรื่องของสถานที่ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์งาน โดยหลังจากที่มีการประกาศหาพนักงานออกไปแล้ว ควรที่จะกำหนดการสัมภาษณ์ให้เหมาะสม และทำงานกันอย่างเป็นมืออาชีพ ก็จะช่วยให้สามารถประเมิน และหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงานในองค์ได้ในที่สุด

จากทั้งสามวิธีที่ได้กล่าวไปนั้น ก็เป็นวิธีที่ HR ต้องทำเมื่ออยากที่จะประกาศหาพนักงานให้เป็นระบบ และทำให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาทำงานได้ ซึ่งการทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยทำให้ขั้นตอนที่ยุ่งยากในการคัดเลือกคนเข้าทำงานนั้นยุ่งยากน้อยลงด้วยนั่นเอง